Wat hebben studenten en medewerkers gemeen?

Wat hebben studenten en medewerkers gemeen?
Haal het beste uit beiden!

Het is een mooie uitdaging om, sinds kort weer naast mijn ondernemerschap, een dagje in de week ‘lessen marketing’ te geven binnen het MBO-onderwijs. De Cosmo- & TUI Academy (Leisure en Toerisme) verbonden aan het Koning Willem I college.
Eerder (2011-2016) was ik 5 jaar als freelance docent & coach verbonden aan het HBO-onderwijs.

Na de afgelopen weken les te hebben gegeven kwam de gedachte bij me op om studenten te vergelijken met medewerkers. Niet gek toch wanneer je met beiden werkt! Eens kijken in hoeverre je daar verder mee kunt komen? Heb je wat aan deze vergelijking en kunnen je er wat van opsteken ofwel kun je daar iets mee?

Studenten, in één klas, runnen niet samen een business maar zijn wel, hoewel op een andere manier, samengebracht en samen bezig aan één doel. Het halen van een diploma voor een vak waarvoor ze gekozen hebben! Hoewel het diploma een individueel ‘papiertje’ is hebben ze elkaar ook nodig, soms werken ze samen en ze zien elkaar dagelijks (mijn huidige studenten zitten per week c.a. 30 uur samen met elkaar in één klas).

Medewerkers zijn, afhankelijk van de omvang en type functie, veel tijd samen met elkaar (naast thuiswerken en werken buiten de organisatie) en ze werken ook samen aan een doel, het bedrijfsdoel. Tenminste ik hoop dat ze ‘dat doel’ goed benoemd hebben en ze dat ook zo voelen, doorleven en nastreven binnen hun eigen functioneren.

De vraag is of zij ‘net zo strak’ als in het reguliere onderwijs per uur moeten voldoen aan hun aanwezigheidsplicht en vakinhoudelijke wisseling per dagdeel of uur. Maar zij moeten ook presteren en worden afgerekend op output.

Bij studenten lijkt het te gaan om punten, tentamens, overgangen met uiteindelijk een diploma en bij werknemers lijkt het te gaan om producten, diensten of de ondersteuning hieraan.

Voor beiden geldt dat de motivatie groter wordt wanneer men het nut inziet van wat ze doen en vooral waarom (en dat is volgens mij ‘diploma & product’ overstijgend). Wat zit er in ‘mensen’ en hoe dragen zij bij aan het groter geheel, wat is het gezamenlijke doel en hoe komen kwaliteiten en passies optimaal tot zijn recht?

Hoewel het misschien logisch lijkt om te zeggen dat een student vooral komt ‘halen’ en een medewerker komt ‘brengen’ zijn de verschillen misschien wel kleiner dan je denkt. Voor beide hoop je dat ze het beste uit zichzelf halen en passie hebben voor hun vak, hun functie, hun keuze!

Is het ‘echte uitgangspunt’ in een organisatie al onderzocht en benoemd in’ WAAROM’ je als organisatie de dingen doet zoals je ze doet? Vaak zoek ik met teams naar deze WHY, waarna er een boost ontstaat om samen ‘ervoor’ te gaan. Immers alleen zeggen dat je een kei bent in een product of dienst is allang niet meer voldoende. De passie achter de organisatie is vaak beter te benoemen. Deze; ‘Why, How, What’ van de organisatie kun je ook vertalen naar de medewerkers op de verschillende werkplekken (The Golden Circle van Simon Sinek). Zeker wanneer er ook de ‘stip op de horizon’ benoemd wordt. Waar ga je naar toe, wat is het einddoel. Op individueel niveau het ‘WAAROM’ per medewerker bekijken is daarbij essentieel om optimaal te matchen en te bekijken waar de individu’s optimaal tot hun recht komt in het totaal….immers, de Mensen maken het Merk.

Interactieve presentatie bij businessclub JOST met vijftig startende ondernemers.

Wanneer we deze ‘WHY’ van mensen: de passie, de drive, de motivatie en visie voorwaarts, weten te scannen, juist ook per persoon, pas dan kun je studenten (en medewerkers) echt helpen om ze te begeleiden naar het ‘zelfbenoemde doel’ vanuit de (kern)kwaliteiten die ze hebben. ‘Brand-Yourself’ zo noem ik dat. Vanuit mijn ‘merk-denken’ organisatie-breed maar ook vanuit het individu, is het onontbeerlijk om hieraan veel aandacht te geven.

Mijn veronderstelling is dat we in toenemende mate individueel aandacht moeten geven om zo het beste uit mensen te halen zowel in organisaties als ook binnen het onderwijs. Dit betekent vooral eerst luisteren zowel naar medewerkers en ook naar studenten om juist samen te komen tot een goed plan en een goede toekomst. De student van nu is immers de werknemer van de toekomst en jezelf nu goed leren kennen is nodig om te straks te scoren.

De Mensen maken immers het Merk…. en hoe zit dat met jouw Mensen?

Paul Kruijssen is Merk- en Identiteitbouwer bij P Projects, Mensen maken het Merk en freelance docent. Zijn werkzaamheden binnen organisaties bewegen zich binnen de driehoek; consultancy, concept en creatie. Paul haalt het beste uit mensen en organisaties en doet dit via zijn eigen methode en tevens managementboek ‘Het MerkMenu, zet in 11 stappen je organisatie onderscheidend op de kaart!’ Hierover geeft hij ook presentaties binnen onderwijs & businessclubs. Www.pprojects.nl

 

 

Terug