Wat zou het mooi zijn, voor onze organisatie, wanneer we in 2018 …

Wensen, verlangens, idealen … wie heeft ze niet?

Wat zou het mooi zijn wanneer er in 2018 voor jouw organisatie veel wensen, verlangens en idealen uit gaan komen? Maar hoe dan? En weten ‘we’ wel wat ieders wensen, gedachten en verlangens zijn en is de ‘focus’ en ‘het beleid’ wel krachtig, onderscheidend en duidelijk voor iedereen?

Het verlangen voor jouw organisatie in 2018?

Begrip, voor elkaar
Zoals bij alle ‘relaties’ is het prettig wanneer je elkaar begrijpt. We doen de dingen die we doen vanuit onze eigen visie, overtuiging en referentiekader. Van daaruit proberen we ook de ander te begrijpen en dat lukt niet altijd even gemakkelijk. Waarom snapt de ander niet wat ik bedoel? Hoe kan het dat we niet gaan voor hetzelfde doel? En wat was dat (gezamenlijk) doel eigenlijk?

 

Ondernemers, directeuren, managers zijn vaak snelle denkers en willen meteen vooruit. Hun ideeën zitten soms al tijden in hun hoofd –maar nog niet in dat van de anderen-. Ze kunnen niet wachten wanneer deze gedachten vorm krijgen in de organisatie, binnen het team. Maar… zijn deze ideeën wel afdoende gecommuniceerd, gehoord, begrepen, eigen gemaakt, onderdeel geworden van ‘ieders wil’ (van hoofd naar hart) en klaar om door het gehele team vorm te krijgen in de uitvoering?

Medewerkers hebben hun eigen referentiekader, ideeën en idealen. Ook zij willen daar ‘oor’ voor hebben, ook zij willen dat er naar hen geluisterd wordt. Gehoord worden en mee mogen luisteren, praten, denken, kijken en doen. Gefundeerd nul op jouw rekest krijgen naar aanleiding van ‘jouw idee’ is minder erg dan helemaal niet gehoord worden.

Zo blijkt dat luisteren naar de ander ook vraagt om een balans. Pas dan kunnen we elkaar begrijpen en ondersteunen en gezamenlijk gefundeerd tot actie komen. Bedenk, mensen kun je niet veranderen dat kunnen ze alleen zelf, wanneer ze het zelf ook willen! Betere/andere communicatie (b)lijkt het toverwoord te zijn om elkaar te bereiken en de cultuur te laten groeien.

Weten, wie wat denkt, voelt en wil is van groot belang om een cultuur van begrip te krijgen als voorwaarde voor een cultuur waarin ‘luisteren’ key is.

Spreken is zilver, luisteren goud!

Een scherpe gezamenlijke (gekozen) visie en focus blijft voor de toekomst is daarbij natuurlijk ook onontbeerlijk.

Het mooie is dat nieuwe ideeën uit het gehele team wel eens van enorme meerwaarde kunnen zijn voor de toekomst, zeker ook met het oog op meer zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid nemen.

Veel bedrijven hebben het over ‘hun bottom-up’ organisatie maar niet zelden blijkt het nog steeds erg top-down ook al wil men écht wel anders!

Een directie of bestuur zal natuurlijk richting bepalen en bepaalde zaken wel of niet tot beleid maken, dat blijft vanzelfsprekend. Alleen het meekrijgen van ‘je mensen’ is essentieel, immers de Mensen maken het Merk. En dat kan alleen in een open cultuur.

Focus, vanuit het gehele team
Wanneer alle teamleden gehoord zijn/worden over hun visie, de organisatie, toekomst, de eigen positie, idealen en de eigen medewerkerstevredenheid (het streven is 100% tevredenheid) is er ruimte om deze visie en ideeën te delen. En natuurlijk ook expliciet te kiezen wat er past in het beleid dat uitgevoerd gaat worden en/of kiezen of medewerkers bij het beleid passen en waar zij het best tot hun recht komen.

Wat is jullie gezamenlijke ‘stip op de horizon!’

Een onderscheidend doel om het verschil te maken
De route via interne communicatie, waarbij vooral luisteren en verschillen accepteren van meerwaarde zijn, naar externe communicatie is een stap die dan heel goed nog explicieter gezet kan worden dan voorheen.

 

 

Blijken de ideeën uit het team van meerwaarde te zijn en meegenomen te worden dan is dat tevens een goed moment om medewerkers zelf (in subgroepjes) zelf voorstellen te doen aan het MT. Goed om de visie en vooral de focus, ‘wat wordt de onderscheidende horizon’ expliciet te benoemen en het ‘organisatieverhaal’ vorm te geven.

Wanneer het beschrevene al heel goed doorgevoerd wordt en directies heel goed weten dat juist ‘Medewerkers en klanten’ de twee kapitalen zijn van de organisatie zal dat best in orde komen in 2018 en anders is 2018 een mooi moment om daar stappen in te gaan zetten!

In beide gevallen heel veel succes en een geweldig nieuw jaar!

 

Paul Kruijssen is Merk- & Identiteitbouwer en eigenaar van P Projects, Mensen maken het Merk. Hij helpt mensen en organisaties het beste uit zichzelf te halen en doet dit via zijn eigen methode en boek ‘Het MerkMenu®’, zet in 11 stappen je organisatie onderscheidend op de kaart. De schijf van vier; onderzoeken, ontwikkelen, uitvoeren en monitoren is de kern van dit model. De belangrijkste kapitalen zijn de Medewerkers en Klanten. Van ‘binnen’ naar ‘buiten’ kijken om zo te werken aan 100% tevredenheid van benoemde kapitalen. Het effect van deze tevredenheid ten opzichte van omzet en winst laat zich raden. Zijn werkzaamheden liggen op het terrein van consultancy, concept en creatie. Marketing, communicatie, storytelling. Meer weten? Paul is ook bereikbaar via mailadres: p.kruijssen@pprojects.nl

Terug